Vårt engasjement for en bærekraftig fremtid

Ordet "bærekraft" er mer enn bare en trend. Det er noe som følger oss i alt vi gjør, fra idé til ferdig produkt. Vi ønsker å kunne tilby våre kunder et bærekraftig og bra valg, så derfor ser vi kontinuerlig etter nye innovative løsninger for å møte de globale miljømessige utfordringene verden står overfor.

burde-lake-square

Bærekraftig fra starten av

Våre kalendere er laget for å ta hensyn til miljø, mennesker og natur.

Vi har valgt å levere alle våre produkter, både til sluttbrukeren og fra fabrikker, med etablerte speditører. Vi gjennomgår kontinuerlig vår bruk av emballasje for å optimalisere den.

FSC Norge

Forests for all forever

FSC® står for Forest Stewardship Council og er en uavhengig, internasjonal organisasjon som arbeider for miljømessig og bærekraftig bruk av verdens skoger.

Bærekraftig skogbruk betyr at skogen som brukes dyrkes og hogges i henhold til FSCs retningslinjer som fremmer både miljøet og lokalsamfunnet.

Når du ser FSC-logoen på kalenderne våre, kan du være sikker på at det er et bærekraftig produkt. Merkeordningen stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskogning, at hogsten foregår kontrollert og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.

Griegs morselskap Burde Förlag har vært FSC-sertifisert siden 2011. Grieg Burde AS har vært FSC-sertifisert siden 2019.

Samfunnsansvar

Alle våre leverandører må underskrive vår leverandøravtale eller etiske retningslinjer. Dette betyr at våre leverandører må følge alle nasjonale og internasjonale lover samt følge visse spesifikke regler når de produserer våre produkter, for eksempel i forhold til minstelønn og arbeidsrett.

generic-agreement
amfori-logo-blue-01-1
bsci-logo_cut

Amfori-BSCI

Griegs morselskap, Burde,har vært medlem av Business Social Compliance Initiative (BSCI) siden 2012. Det er en organisasjon som har som oppgave å gjennomføre uanmeldte fabrikkkontroller for å undersøke arbeidsforholdene i våre leverandørers fabrikker.

Våre hovedleverandører er medlemmer og BSCI-sertifiserte og oppfyller dermed deres og våre krav til et godkjent produksjonsanlegg hvor de ansatte har det bra og blir behandlet godt.

For oss er det en selvfølge å utføre regelmessige besøk til våre leverandører og deres fabrikker rundt om i verden. Vi streber alltid etter å jobbe og vokse sammen med fabrikkene vi samarbeider med.

Bærekraftig fra starten av

Miljøpolitikk

Vi skal utvikle og produsere kalendere, kontorrekvisita og ergonomiske produkter med høye funksjons-, kvalitets og miljøkrav for videresalg med god lønnsomhet for bedrifter, bok- og papirforhandlere, kontorforhandlere og dagligvarehandel.

Valg av leverandører, materialer og produksjonsprosesser skal skje med minst mulig miljøpåvirkning. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre vårt miljøarbeid. Miljølover, forskrifter, retningslinjer og andre krav må oppfylles.

Vi har leverandøravtaler med alle våre leverandører der våre miljøkrav er tydelig beskrevet.

Miljøpolitikken skal tilpasses på følgende måte:

  1. Alle ansatte skal få opplæring slik at de blir miljøbevisste og daglig tar hensyn til miljøet.
  2. Ved valg av materialer og prosesser skal gjeldende standarder i samsvar med relevante lover og bransjestandarder i det minste oppfylles, helst overskrides. Minst 90 % av våre kalendere skal være FSC-sertifiserte. Vi har vært FSC-sertifisert siden 2019.
  3. Våre handlinger skal bære preg av kretsløptankegang med størst mulig grad av resirkulerbart materiale, samt sortering og resirkulering av restprodukter.
  4. Våre produkter skal utformes slik at vårt ansvar for miljøet støtter opp om vår egen og våre kunders miljøprofil på markedet.
  5. Årlige mål og retningslinjer skal utarbeides og følges opp.
  6. Vår bærekraftsgruppe jobber kontinuerlig med selskapets bærekraftsspørsmål, hvor blant annet miljøspørsmål inngår.

Miljøpolitikken skal innføres og tilpasses av våre medarbeidere og videreføres til våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere, slik at vi med samarbeid kan videreutvikle miljøtilpasningen.

Only one earth

Mål 2026
Vi har som mål i samarbeid med våre kunder å redusere graden av usolgte og returnerte kalendere til maks 10 %. Det vil si andelen usolgte og returnerte kalendere i forhold til det som ble produsert.

Fra 2022 til 2026 skal vi redusere strømforbruket på eiendommen vår i Växjö hvor vi har hovedkontor, lager og produksjon. Elektrisiteten vi bruker skal være fossilfri og mest mulig lokalprodusert.

Senest i 2026 skal vi ha en rutine for årlig CO2e klimaregnskap på kalendersortimentet. Likeså hvilken klimapåvirkning i CO2 vårt kalendersortiment har på artikkelnivå.

Dream